Rekisteriseloste

Henkilötietolaki (523/1999) 10 §

Rekisterinpitäjä

JN Veitsikauppa Oy

Porkkalantie 657 02400 KIRKKONUMMI

Y-tunnus 2800949-6

Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Jerry Nyman

050-5612982  jerry.nyman@veitsikauppa.fi

Rekisterin nimi

JN Veitsikauppa Oy asiakasrekisteri.

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Rekisterin käyttötarkoitus on JN Veitsikauppa Oy:n asiakasrekisterin ylläpitäminen sekä asiakkaiden tilausten arkistointi ja käsittely sekä asiakassuhteen hoitaminen. Rekisteriä käytetään myös kadonneiden pakettien seurantaan. Tietoja voidaan käyttää JN Veitsikauppa Oy:n toiminnan kehittämiseen, tilastollisiin tarkoitukseen ja henkilökohtaisemman kohdennetun sisällön tuottamiseen verkkopalveluissamme. Henkilötietoja käsitellään henkilötietolain sallimissa ja edellyttämissä rajoissa

Rekisterin tietosisältö

Asiakkaan etu- ja sukunimi, asiakasnumero, osoitetiedot, yrityksen nimi, sähköpostiosoite, käyttäjätunnus ja salasana, jne.

Säännönmukaiset tietolähteet

JN Veitsikauppa Oy verkkokauppa, www.veitsikauppa.fi 

Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Asiakasrekisterin tiedot ovat ainoastaan JN Veitsikauppa oy:n käytössä, paitsi JN Veitsikauppa Oy:n käyttäessä ulkoista palveluntarjoajaa joko lisäarvopalvelun tuottamiseen tai luottopäätöksen tueksi.Tietoja ei kuitenkaan luovuteta JN Veitsikauppa Oy ulkopuolelle tai sen yhteistyökumppaneiden omaan käyttöön, paitsi luottohakemukseen, perintään tai laskutukseen liittyvissä asioissa sekä lainsäädännön velvoittaessa. Henkilötietoja ei siirretä Euroopan Unionin ulkopuolelle, ellei se ole JN Veitsikauppa Oy tai sen yhteistyökumppanin teknisen toteutuksen varmistamiseksi tarpeellista.

Rekisteröityneen henkilötiedot hävitetään käyttäjän pyynnöstä ellei lainsäädäntö, avoimet laskut tai perintätoimet estä tietojen poistamista.

 

Tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Tietoja ei luovuteta EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

 

Evästeiden käyttö

Eväste (cookie) on pieni käyttäjän tietokoneelle tallennettava tekstitiedosto, joka kerää käyttäjästä tietoa anonyymisti eli siten, että yksittäisiä käyttäjiä ei voi tunnistaa. Eväste voi sisältää esimerkiksi tietoa mistä käyttäjä on tullut, mitä selainta kävijä käytti ja millä sivuilla kävijä vieraili. Evästeiden keräämien tietojen avulla voimme kehittää palvelun käytettävyyttä ja sisältöä.

Evästeiden käytöstä näytetään yleensä ilmoitus, jonka saatuaan kävijä voi joko hyväksyä tai kieltää evästeiden käytön. Evästeiden käytön voi estää myös selaimen asetuksista. Jos evästeiden käyttö kielletään, verkkosivusto tai jotkut sen toiminnot eivät mahdollisesti toimi oikealla tavalla.

Rekisterin suojauksen periaatteet

Asiakasrekisterin käyttöoikeus on vain niillä rekisterinpitäjän palveluksessa olevilla ja muilla määritellyillä henkilöillä, jotka tarvitsevat tietoja tehtävissään. Heillä on käytössään käyttäjätunnukset ja salasanat.

Tietojen päivittäminen

Asiakastietoja voidaan päivittää ottamalla yhteys edellä mainittuun yhteyshenkilöön.


Tilaa uutiskirje

Kelaa takaisin ylös